Gabion A-Z METALE to ażurowy koszy, skonstruowanych z zespawanych ze sobą pionowych i poziomych profili stalowych uzupełnianych siatką stalową. Rama gabiony wykonywana jest z kątownika o wymiarach 25 x 25 mm grubość ścianki 2 mm, lub z kwadratu 25 x 25 mm grubość ścianki 2 mm.   Wypełnienie Gabiony wykonujemy z siatki stalowej, możliwy jest wybór spośród dwóch rodzajów siatki: siatka płaska bez przetłoczeń (Linia Simple) oraz siatka z przetłoczeniami (Linia 3D).

Cały element jest  zabezpieczenie antykorozyjnie przez cynkowanie metodą ogniową, odpowiadające normie PN-EN ISO 1461.

Szczegóły techniczne dotyczące grubości wymiarów oraz grubości siatki zostały przedstawione w katalogach udostępnionych do poprania na naszej stronie internetowej